سلام visual-studio-2015 سوال داشتم


۰ امتیاز
<>
 //////////////////////////////////////////////////////////////////
 template <class element> class const_iterator;

 #pragma warning(disable: 4284)

 template <class element>
 class list
 {
  friend class const_iterator<element>;

 public: 

  list (){};
  list ( const list<element> &the_list ){};
  list ( const element &element ){};
  virtual ~list (){};

 protected: 

  struct node
  {
   element _element;
   node *_previous;
   node *_next;
  };

  int my_size;
  unsigned int my_iterator_count;
  node *my_head;
  node *my_tail;
 };

//////////////////////////////////////////////////////////////////
//const_iterator

 template <class element>
 class const_iterator
 {
 public:

   const_iterator (){};
   const_iterator ( const list<element> &the_list ){};
   const_iterator ( const const_iterator<element> &the_iterator ){};
  ~const_iterator (){};

 protected:

  const list<element> *my_list;
  list<element>::node my_deleted;     // this is error 
  const list<element>::node *my_current; // this is error 

 };


زمان کامپایل با همچین مشکلی روبرو میشه..
vc 6 هیچ مشکلی نداره اما با vc 2015 کامپایل میشه :

VC2015 Compile error c++14

   error C2061: syntax error: identifier 'node'
   error C2238: unexpected token(s) preceding ';'
پرسید۲۶ تیر
keyvan۱ ۱ امتیاز

جهت پاسخ دادن به این پرسش وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسیده شده۱ ماه پیش
تعداد نمایش۱۷ بار
به کدنویس خوش آمدید، جایی که شما می توانید به سادگی سوالات مربوط به دنیای برنامه نویسی خود را مطرح کرده و در کمترین زمان پاسخ خود را بگیرید ! پاسخ دهندگان در کدنویس همان اعضای سایت هستند که همگی از حرفه ای های حوزه های کامپیوتر ، نرم افزار ، وب ، پایگاه داده و سایر زمینه های مهندسی کامپیوتر هستند.
...