ارسال ایمیل از طریق اپ اندروید


۰ امتیاز

من دارم اولی اپ اندرویدیم رو مینویسم. چطور میتونم از داخل این اپ ایمیل ارسال کنم؟

پرسید۲۵ شهریور ۱۳۹۳
hamed۱۳ ۱

۱ پاسخ

۰ امتیاز
 
پاسخ منتخب

ساده ترین راه استفاده از کلاس Intent هست. به این صورت میتونید عمل کنید:

Intent i = new Intent(Intent.ACTION_SEND);
i.setType("message/rfc822");
i.putExtra(Intent.EXTRA_EMAIL  , new String[]{"recipient@example.com"});
i.putExtra(Intent.EXTRA_SUBJECT, "subject of email");
i.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT   , "body of email");
try {
    startActivity(Intent.createChooser(i, "Send mail..."));
} catch (android.content.ActivityNotFoundException ex) {
    Toast.makeText(MyActivity.this, "There are no email clients installed.", Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
پاسخ داد۲۵ شهریور ۱۳۹۳
MSexpert۴۶ ۱

انتخاب شده۲۵ شهریور ۱۳۹۳hamed
پرسیده شده۲ سال پیش
تعداد نمایش۳۵ بار
به کدنویس خوش آمدید، جایی که شما می توانید به سادگی سوالات مربوط به دنیای برنامه نویسی خود را مطرح کرده و در کمترین زمان پاسخ خود را بگیرید ! پاسخ دهندگان در کدنویس همان اعضای سایت هستند که همگی از حرفه ای های حوزه های کامپیوتر ، نرم افزار ، وب ، پایگاه داده و سایر زمینه های مهندسی کامپیوتر هستند.
...