لیست مدال ها


لیست کامل مدال های موجود در سایت:

تاییده شدهکاربری که ایمیل خود را تایید کند۲۸۳ بار اعطا شده
اجتماعیکاربری که نمایه خود را کامل نماید۳ بار اعطا شده
خوش عکسکاربری که چهرکی برای خود بارگذاری نماید۱۲ بار اعطا شده
پرسش جالبپرسشی که ۴ رای مثبت دریافت نماید۰ بار اعطا شده
پرسش خوبپرسشی که ۱۰ رای مثبت دریافت نماید۰ بار اعطا شده
پرسش عالیپرسشی که ۳۰ رای مثبت دریافت نماید۰ بار اعطا شده
پرسش قابل توجهپرسشی که ۴۰۰ بار به نمایش درآید۰ بار اعطا شده
پرسش محبوبپرسشی که ۱۰۰۰ بار به نمایش درآید۰ بار اعطا شده
پرسش مشهورپرسشی که ۳۰۰۰ بار به نمایش درآید۰ بار اعطا شده
پاسخ جالبپاسخی که ۴ رای مثبت دریافت نماید۱ بار اعطا شده
پاسخ خوبپاسخی که ۱۰ رای مثبت دریافت نماید۰ بار اعطا شده
پاسخ عالیپاسخی که ۳۰ رای مثبت دریافت نماید۰ بار اعطا شده
مستعد۴ عدد از پاسخ های کاربر منتخب شود۰ بار اعطا شده
خردمند۱۰ عدد از پاسخ های کاربر منتخب شود۰ بار اعطا شده
با بصیرت۳۰ عدد از پاسخ های کاربر منتخب شود۰ بار اعطا شده
جویندهکاربر ۱۰ پاسخ را به عنوان بهترین انتخاب نماید۰ بار اعطا شده
یابندهکاربر ۲۵ پاسخ را به عنوان بهترین انتخاب نماید۰ بار اعطا شده
کاشفکاربر ۱۰۰ پاسخ را به عنوان بهترین انتخاب نماید۰ بار اعطا شده
مقبولکاربری که مجموعا ۲۰ رای مثبت دریافت نماید۰ بار اعطا شده
محبوبکاربری که مجموعا ۵۰ رای مثبت دریافت نماید۰ بار اعطا شده
مشهورکاربری که مجموعا ۲۰۰ رای مثبت دریافت نماید۰ بار اعطا شده
پرسشگرکاربری که ۱۰ پرسش ایجاد کند۰ بار اعطا شده
کاوشگرکاربری که ۲۵ پرسش ایجاد کند۰ بار اعطا شده
محققکاربری که ۱۰۰ پرسش ایجاد کند۰ بار اعطا شده
پاسخگوکاربری که ۴۰ پرسش را پاسخ دهد۰ بار اعطا شده
معلمکاربری که ۱۰۰ پرسش را پاسخ دهد۰ بار اعطا شده
استادکاربری که ۳۰۰ پرسش را پاسخ دهد۰ بار اعطا شده
ریزبینکاربری که ۴۰ دیدگاه ارسال کند۰ بار اعطا شده
نکته سنجکاربری که ۱۰۰ دیدگاه ارسال کند۰ بار اعطا شده
صاحب نظرکاربری که ۳۰۰ دیدگاه ارسال کند۰ بار اعطا شده
رای دهندهکاربری که به ۴۰ پرسش یا پاسخ رای دهد۰ بار اعطا شده
ارزیابکاربری که به ۱۰۰ پرسش یا پاسخ رای دهد۰ بار اعطا شده
قاضیکاربری که به ۳۰۰ پرسش یا پاسخ رای دهد۰ بار اعطا شده
ویراستارکاربری که ۴۰ پرسش یا پاسخ را ویرایش نماید۰ بار اعطا شده
ویراستار فعالکاربری که ۱۰۰ پرسش یا پاسخ را ویرایش نماید۰ بار اعطا شده
ویراستار متخصصکاربری که ۳۰۰ پرسش یا پاسخ را ویرایش نماید۰ بار اعطا شده
مراقبکاربر ۱۰ ارسال نامناسب را گزارش دهد۰ بار اعطا شده
کارآگاهکاربر ۲۵ ارسال نامناسب را گزارش دهد۰ بار اعطا شده
کلانترکاربر ۱۰۰ ارسال نامناسب را گزارش دهد۰ بار اعطا شده
اهل مطالعهکاربری که ۱۰۰ پرسش را بخواند۰ بار اعطا شده
فعال در مطالعهکاربری که ۲۵۰ پرسش را بخواند۰ بار اعطا شده
متخصص در مطالعهکاربری که ۱۰۰۰ پرسش را بخواند۰ بار اعطا شده
متعصبتعداد روزهایی که کاربر از سایت بازدید کرده به ۱۰۰ روز برسد۰ بار اعطا شده
وقف شدهتعداد روزهایی که کاربر از سایت بازدید کرده به ۲۰۰ روز برسد۰ بار اعطا شده
جان سپارتعداد روزهایی که کاربر از سایت بازدید کرده به ۵۰۰ روز برسد۰ بار اعطا شده
با سابقهکاربری که از عضویت وی ۲۰۰ روز گذشته باشد۰ بار اعطا شده
کهنه کارکاربری که از عضویت وی ۵۰۰ روز گذشته باشد۱ بار اعطا شده
پیشکسوتکاربری که از عضویت وی ۱۰۰۰ روز گذشته باشد۰ بار اعطا شده
به کدنویس خوش آمدید، جایی که شما می توانید به سادگی سوالات مربوط به دنیای برنامه نویسی خود را مطرح کرده و در کمترین زمان پاسخ خود را بگیرید ! پاسخ دهندگان در کدنویس همان اعضای سایت هستند که همگی از حرفه ای های حوزه های کامپیوتر ، نرم افزار ، وب ، پایگاه داده و سایر زمینه های مهندسی کامپیوتر هستند.

تعداد کل پرسش ها : ۲۴۸

تعداد کل پاسخ ها : ۹۹

تعداد کل دیدگاه ها : ۴۹

تعداد کل کاربران : ۳۵۵

...